Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Gezond Live. Ze gelden voor al mijn trainingen. Voor Access Bars gelden andere voorwaarden, je vindt ze hier


Als ik in deze voorwaarden ‘je’ of ‘jouw’ gebruik, bedoel ik jou als deelnemer. Gebruik ik ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik:

Everdien Lammers, Gezond Live

Spinkatstraat 7

7121 AL Aalten


1. Proefles en aanmelding 

Je hebt recht op één proefles, zodat je kunt ontdekken of de training iets voor je is. Na de proefles laat je weten of je je definitief wilt aanmelden, en voor welk abonnement je kiest.


2. Aanmelding, betaling, toevoeging WhatsApp-verzendlijst 

Na je definitieve aanmelding betaal je maandelijks via een automatische incasso. De incasso vindt plaats op de 28ste van de maand.

Ik voeg je toe aan de WhatsApp-verzendlijst(en). 


3. Trainingstijden, feestdagen en vakanties 

Ik annuleer een training bij onvoldoende belangstelling. Bij 3 personen gaat de training door.

Op feestdagen vervallen de trainingen. Als ik vakantie heb, is er beperkt lesaanbod. Mijn vakanties vallen niet altijd samen met de reguliere schoolvakanties. 

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, zoals onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan ik een training afgelasten. Dit is overmacht. Er vindt dan geen restitutie plaats. 


4. Beëindiging van je deelname

Wil je stoppen met de lessen? Dan zeg je je abonnement per mail op, uiterlijk 1 maand voor de volgende incasso. 


5. Risico en aansprakelijkheid

Je neemt op eigen risico en op eigen verantwoording deel aan de trainingen. Je schat zelf in of je geschikt bent voor deelname aan de trainingen. Heb je gezondheidsklachten of overgewicht? Heb je een andere reden hebt om te twijfelen aan deelname? Vraag dan eerst advies aan je arts, fysio of specialist voordat je komt trainen. 

Twijfel ik aan je geschiktheid of je gezondheid? Dan heb ik het recht om je uit te sluiten van de training of om jouw training tussentijds af te breken. Natuurlijk onderbouw ik deze keuze. 

Ik ben niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die je oploopt tijdens of ten gevolge van een training. Ook ben ik niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook.


6. Trainingsadviezen 

Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend. Je volgt ze naar keuze op, en op eigen risico. Je vraagt om een alternatief trainingsadvies als het nodig is.


7. Huisregels 

  • De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. 
  • We beginnen exact op de starttijd. Ik wacht niet op deelnemers, het is jouw verantwoordelijkheid om op tijd te zijn. 
  • Je draagt sportschoenen en gemakkelijk zittende kleding. Wandelschoenen zijn niet geschikt voor mijn trainingen. 
  • Je zorgt voor je eigen zichtbaarheid als we in het donker of in het schemerdonker trainen (reflecterend hesje, lampjes). 
  • We volgen de reguliere verkeersregels als we op de openbare weg lopen. 
  • We houden het gezellig in de groep en we gaan beleefd met elkaar om. Als het nodig is, help je een ander met een oefening. 


8. Persoonsgegevens

Je stemt ermee in dat ik jouw gegevens bewaar. Ik verklaar dat ik jouw gegevens nooit aan derden verkoop of ter inzage geef, in verband met de privacywetgeving.


9. Geschillen

Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Als we onverhoopt een conflict hebben, lossen we het bij voorkeur onderling op. Alleen als dit niet lukt, leggen we het conflict voor aan de bevoegde rechter. Dit is altijd een rechter in het arrondissement waar ik met mijn bedrijf gevestigd ben, behalve als de wet iets anders voorschrijft. 

Door je inschrijving verklaar je de algemene voorwaarden en de huisregels van Gezond Live te accepteren. 


Aalten, november 2019 

Everdien Lammers, Gezond Live 

Spinkatstraat 7 

7121 AL Aalten 

06-23027676 | everdien@gezond-live.nl 

Scroll naar boven